Wszystkie wpisy, których autorem jest mlynek

BĘDZIE PRACA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie wicemarszałek województwa ANNA MIECZKOWSKA i burmistrz ROBERT ADAMCZYK podpisali umowę na wsparcie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie. Cała inwestycja, która zlokalizowana będzie przy ul. Dąbrowszczaków ma kosztować ponad pięć milionów złotych. Znajdzie tam pracę 25 niepełnosprawnych osób.

Umowę zapewniającą otrzymanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, podpisano wczoraj w południe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie. – To historyczny moment, bo tak naprawdę sygnujemy pierwszą umowę na wsparcie utworzenia zakładu aktywności zawodowej – mówiła wicemarszałek ANNA MIECZKOWSKA. Podkreślając fakt, że dotychczas osoby niepełnosprawne – głównie te w stopniu umiarkowanym i znacznym – nie mogły znaleźć zatrudnienia zaznaczyła, że Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego bardzo mocno stawia na wspieranie przedsiębiorczości społecznej. – Obecnie na terenie naszego województwa  działają cztery takie ośrodki, w których znalazło zatrudnienie niespełna 300 osób, a w waszym ZAZ-ie otrzyma pracę kolejnych 25 – tłumaczyła. Wspomniała również, że wnioskodawcą, pomysłodawcą, a w późniejszym etapie także głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest i będzie gmina Choszczno. Z podpisanej wczoraj umowy wynika, że cała inwestycja kosztować będzie około 5,3 mln zł, a gmina otrzyma wsparcie w wysokości prawie 4,5 mln zł.

Obiekt, w którym finalnie zatrudnienie znajdzie 25 osób, zbudowany zostanie przy ulicy Dąbrowszczaków, a dokładniej na terenie, który obecnie należy do ŚDS w Choszcznie. Projekt przewiduje również wyposażenie budynku, budowę dróg dojazdowych, parkingów, ciągów pieszych, ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Funkcjonować tu będą dwie pracownie, zaplanowano również zaplecze szatniowo-sanitarne, a także salę rehabilitacyjną. – Na początku działalność choszczeńskiego ZAZ-u opierała się będzie na dwóch podstawowych profilach. Ten pierwszy, polegał będzie na ścisłej współpracy ze znajdującym się w pobliżu Zakładem Recyklingu Sprzętu Elektronicznego 3Re.co, który stworzy główny strumień produkcji. Natomiast drugi profil, z szeroko rozumianą obsługą zielni miejskiej – poinformował burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Jego zdaniem, te dwa kierunki pozwolą ZAZ-owi na harmonijne wystartowanie i odnalezienie się na komercyjnym rynku pracy. Włodarz miasta dodał również, że już niebawem ogłoszony zostanie przetarg na projekt i wykonanie. Nie ukrywał, że liczy także na to, że jeszcze w tym roku ruszą pierwsze prace budowlane.
Tadeusz Krawiec
Artykuł pochodzi ze strony www.choszczno.pl